Skip to main content

NYSAM är

Nyköping i samverkan

Läs mer

Vi gör Nyköping unikt

Vi vill vara en möjlig görare 
för Nyköpings alla intressegrupper. Vi inspirerar, utbildar och samordnar våra medlemmar.

Vi vill samarbeta
Nyckeln till framgång bygger på prestigelöst, aktivt samarbete mellan företag, fastighetsägare, organisationer/föreningar och Nyköpings Kommun.

Vi vill engagera
NYSAM´s roll är att skapa engagemang, samordna åtgärder och aktiviteter i Nyköping så kommunen blir en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill motivera
Vi drivs av att vara en effektiv och kompetent förebild och att agera som en nytänkande lagledare både i NYSAMs och externt. Vi vill inspirera och motivera medlemmarna att känna delaktighet och att aktivt bidra till NYSAMs  och Nyköpings framgång.

Att vara medlem eller i partner innebär bland annat följande:

 • Kostnadsfri inlösen av Nyköpings presentkort
 • Vara med på vår lokala webbshop Digitala Nyköping
 • Marknadsföring till förmånliga priser i vårt populära kuponghäfte
 • Svensk Handels SäkerhetsApp
 • Få information från EST (Effektiv Samverkan för Trygghet)
 • Marknadsföringsprojektet “Handla lokalt” i samarbete med Sörmlands Media
 • Inbjudningar till olika workshops
 • Få relevant information via vår infokanaler
 • Möten för information och planering av gemensamma aktiviteter
 • Samarbete på LitterArt Gästabud och Kulturnatten
 • Promenader alla årstider för att skapa en besöksanledning
  året runt i samarbete med Kulturstråket

Kontakta oss

Erica Fjellstedt

erica@nysam.se

070-694 52 22

Verksamhetsledare. Sammankallande Attraktiva Nyköping. Projektledare Årets Stadskärna. Ansvarig för föreningsstämmor, utbildningar, workshops m.m.

Susanna Skatteboe

susanna.skatteboe@nykoping.se

073-773 73 59

Kontaktperson Mötesplats Nyköping. Möteslots. Koordinator evenemang där NYSAM samarbetar med Nyköpings Arenor

www.motesplatsnykoping.se

Fanny Öhman

fanny.ohman@nysam.se

072-333 90 23

Koordinator NYSAM.
Kontaktperson Nyköpings Presentkort.

Birgit Båvner

Birgit.bavner@nysam.se

070-340 60 94

Styrelseordförande i NYSAM.