Skip to main content

Nyköping

Årets Stadskärna 2025?

Om utmärkelsen Årets Stadskärna

Om utmärkelsen Årets Stadskärna

Utmärkelsen Årets Stadskärna har delats ut sedan 1993 till den svenska stad eller ort som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.

Nyköping skulle varit med 2023 men vi har varit tvungen att prioriterat om i den rådande situation som råder med inflation, energikris och hyreshöjningar som ger nya utmaningar för företagen Vi har därför valt att skjuta upp denna ansökan till 2025.

Var med i satsningen - kom med idéer

Tanken är att inspirera alla stadens intressenter att arbeta med utveckling av stadskärnan och de tre städer som nomineras blir förebilder för alla andra städer och orter. Att bli en av de nominerade städerna är ett viktigt erkännande och en vinst i sig, eftersom det innebär att man ligger i framkant med sitt utvecklingsarbete och har stor påverkan på stadens attraktivitet.

Var med i satsningen

Nyköpings Årets Stadskärna 2025

Har du också en idé?

NYSAM samverkar med alla som vill bidra till att förbättra Nyköping som destination. Alla idéer för att utveckla destinationen är bra, vi vill ju att besökare stannar längre och återvänder för att upptäcka allt som finns här.

Har du också en idé som du vill tillföra i utvecklingen av projektet? Fyll då i formuläret på denna sida och skicka till oss.

Alla idéer är välkomna – stora som små!

Idéformulär