Nyköping

Årets Stadskärna 2023?

Läs mer

Nyköping Årets Stadskärna 2023?

Utmärkelsen Årets Stadskärna har delats ut sedan 1993 till den svenska stad eller ort som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.

Utmärkelsen Årets Stadskärna är tänkt att inspirera alla stadens intressenter att arbeta med utveckling av stadskärnan och de tre städer som nomineras blir förebilder för alla andra städer och orter. Att bli en av de nominerade städerna är ett viktigt erkännande och en vinst i sig, eftersom det innebär att man ligger i framkant med sitt utvecklingsarbete och har stor påverkan på stadens attraktivitet.

Var med i satsningen

Nyköpings Stadskärna 2023 och Digitala Nyköping

Har du också en idé?

NYSAM samverkar med alla som vill bidra till att förbättra Nyköping som destination. Alla idéer för att utveckla destinationen är bra, vi vill ju att besökare stannar längre och återvänder för att upptäcka allt som finns här.

Har du också en idé som du vill tillföra i utvecklingen av projektet? Fyll då i formuläret på denna sida och skicka till oss.

Alla idéer är välkomna – stora som små!

Idéformulär