Medlem i NYSAM

Så här blir du medlem

Bli medlem i NYSAM

NYSAM´s medlemmar tar initiativ, levererar idéer, produkter, tjänster och samarbetar så att Nyköping utvecklas till en unik upplevelse som berikar alla företagsamma.

Du kan vara medlem i NYSAM och med det i olika forum kunna bidra med idéer och kunna påverka frågor. Du får som medlem också inbjudningar till seminarier och utbildningar för er personal.

Information och ansökan

Vill du veta mer om vad det innebär för din verksamhet att vara med i NYSAM?

För mer information och ansökan om medlemskap och/eller partnerskap vänligen kontakta Kristin Spaarf, telefon: 076-008 5029 och e-post: kristin@nysam.se

Våra samarbetspartners

Kontakta oss

Bengt “Spider” Jansson

bengt@nysam.se

070-598 05 55

Verksamhetsledare samt sammankallande för Attraktiva Nyköping, projektledare Purple Flag & LitterArt samt ansvarig för föreningsstämmor, utbildningar, workshops m.m.

Kristin Spaarf

kristin@nysam.se

076-008 50 29

Mötesplats Nyköping, sammankallande av Besöksnäringen samt införsäljning av partnerskap och medlemskap.

Susanna Skatteboe

susanna.skatteboe@nykoping.se

073-773 73 59

Mötesplats Nyköping. Möteslots – visningsresor, tips om lokaler, aktiviteter, boende, lokala transporter mm.  En kostnadsfri service för dig som vill lägga ett större event i Nyköping och behöver hjälp.

www.motesplatsnykoping.se

Birgit Båvner

Birgit.bavner@nysam.se

070-340 60 94

Styrelseordförande i NYSAM.