Medlem i NYSAM

Så här blir du medlem

Bli medlem i NYSAM

NYSAM´s medlemmar tar initiativ, levererar idéer, produkter, tjänster och samarbetar så att Nyköping utvecklas till en unik upplevelse som berikar alla företagsamma.

Du kan vara medlem i NYSAM och med det i olika forum kunna bidra med idéer och kunna påverka frågor. Du får som medlem också inbjudningar till seminarier och utbildningar för er personal.

Information och ansökan

Vill du veta mer om vad det innebär för din verksamhet att vara med i NYSAM?

För mer information och ansökan om medlemskap och/eller partnerskap vänligen kontakta Kristin Spaarf, telefon: 076-008 5029 och e-post: kristin@nysam.se

Våra samarbetspartners

Kontakta oss

Bengt “Spider” Jansson

bengt@nysam.se

070-598 05 55

Verksamhetsledare samt sammankallande för Attraktiva Nyköping, projektledare Årets Stadskärna samt ansvarig för föreningsstämmor, utbildningar, workshops m.m.

Kristin Spaarf

kristin@nysam.se

076-008 50 29

Mötesplats Nyköping, sammankallande för besöksnäringen samt medlems- och partneransvarig.

Susanna Skatteboe

susanna.skatteboe@nykoping.se

073-773 73 59

Möteslots – visningsresor, tips om lokaler, aktiviteter, boende, lokala transporter för Mötesplats Nyköping.

www.motesplatsnykoping.se

Birgit Båvner

Birgit.bavner@nysam.se

070-340 60 94

Styrelseordförande i NYSAM.