Skip to main content

Bli medlem i NYSAM

NYSAM´s medlemmar tar initiativ, levererar idéer, produkter, tjänster och samarbetar så att Nyköping utvecklas till en unik upplevelse som berikar alla företagsamma.

Du kan vara medlem i NYSAM och med det i olika forum kunna bidra med idéer och kunna påverka frågor. Du får som medlem också inbjudningar till seminarier och utbildningar för er personal.

Information och ansökan

Vill du veta mer om vad det innebär för din verksamhet att vara med i NYSAM?

För mer information och ansökan om medlemskap: info@nysam.se

Våra samarbetspartners

Kontakta oss

Erica Fjellstedt

erica@nysam.se

070-694 52 22

Verksamhetsledare. Sammankallande Attraktiva Nyköping. Projektledare Årets Stadskärna. Ansvarig för föreningsstämmor, utbildningar, workshops m.m.

Susanna Skatteboe

susanna.skatteboe@nykoping.se

073-773 73 59

Kontaktperson Mötesplats Nyköping. Möteslots. Koordinator evenemang där NYSAM samarbetar med Nyköpings Arenor

www.motesplatsnykoping.se

Fanny Öhman

fanny.ohman@nysam.se

072-333 90 23

Koordinator NYSAM.
Kontaktperson Nyköpings Presentkort.

Birgit Båvner

Birgit.bavner@nysam.se

070-340 60 94

Styrelseordförande i NYSAM.