Skip to main content

Bli medlem i NYSAM

NYSAM´s medlemmar tar initiativ, levererar idéer, produkter, tjänster och samarbetar så att Nyköping utvecklas till en unik upplevelse som berikar alla företagsamma.

Du kan vara medlem i NYSAM och med det i olika forum kunna bidra med idéer och kunna påverka frågor. Du får som medlem också inbjudningar till seminarier och utbildningar för er personal.

Information och ansökan

För mer information och ansökan om medlemskap och eller partnerskap:
kristin@nysam.se

Våra samarbetspartners

Kontakta oss

Bengt ”Spider” Jansson

bengt@nysam.se
070-598 05 55

Verksamhetsledare samt sammankallande för Attraktiva Nyköping, projektledare Purple Flag & LitterArt samt ansvarig för föreningsstämmor, utbildningar, workshops m.m.

Mötesplats Nyköping, sammankallande av Besöksnäringen samt införsäljning av partnerskap och medlemskap.

Susanna Skatteboe

susanna.skatteboe@nykoping.se
073-773 73 59

Mötesplats Nyköping.