slogan vi ses i nykoping 2

Projekt NYSAM 2012-2014

Projektet NYSAM drevs i dåvarande Centrumföreningen under åren 2012-2014. Det projektet mynnade ut i en ny strategi och Centrumföreningen övergick till den nya föreningen NYSAM efter årsstämman i mars 2015. Den vision som etablerades i projektet skiljer sig från den nya strategi som beslutades.

Nedan ser du en beskrivning av projektet som startade 2012.

Detaljhandeln i Nyköping blir en alltmer betydelsefull bransch. 2006 omsatte detaljhandeln i Nyköpings Kommun drygt 2,5 miljarder kronor vilket gör Nyköping till Sörmlands andra handelskommun. Försäljningen har ökat med 6 % sedan 2005.

Nyköpings Kommun hade år 2009 ett försäljningsindex på 101 respektive 96 inom dagligvaru- och sällanköpshandeln. Detta pekar på att kommunen inom dagligvaruhandeln har ett visst inflöde av konsumenter från omkringliggande kommuner samtidigt som invånarna i kommunen reser till konkurrerande marknadsplatser i omkringliggande kommuner för att göra vissa inköp av sällanköpsvaror.

Lokalisering

Detaljhandeln i Nyköping är lokaliserad till stadskärnan samt externhandelsområden i Gumsbacken, Gustavsberg, Pål Ljungs hage, Idbäcken och Spelhagen.

Handla, Köpa och Shoppa

Man kan dela in konsumtion/handel i tre grupper

 1. Vi handlar när vi veckohandlar vår mat för veckan
 2. Vi köper när vi köper sällanköpsvaror t.ex. diskmaskin eller spis
 3. Vi shoppar när vi oftast inte har något bestämt mål utan där vi letar efter nyheter och vill förena vår aktivitet med upplevelser och social gemenskap.

Med detta synsätt som utgångspunkt innebär det att cityhandeln och externhandeln kompletterar varandra mer än de konkurrerar.

En bra kompletterande handel i kommunen gör att vi ökar våra försäljningsindex. Det innebär att fler av våra invånare gör sina inköp på hemmaplan, kunder från omkringliggande kommuner kommer gärna hit och handlar, turister och besökare ser Nyköping som en bra stad att handla/köpa/shoppa i.

Samverkan mellan externhandel och citykärnan

För att nå målet att öka försäljningsindex måste all handel samverka. På initiativ av kommunen har ett sådant samarbete inletts mellan externhandeln och cityhandeln. Syftet är att tillsammans visa upp kommunen som en attraktiv plats för handeln.

Tillväxtmöjlighet

Handeln är en bransch som skapar möjligheter för tillväxt. Genom en attraktiv handel får vi fler personer sysselsatta i näringen, fler invånare gör fler inköp och antalet besökare utifrån ökar.

 
  • Kontaktpersoner:

   Jannika Ahl
   Verksamhetskoordinator Handelsplats
   E-post: jannika@nysam.se
   Tel: 070-242 71 40

   Kristin Spaarf
   Verksamhetskoordinator Mötesplats
   E-post: kristin@nysam.se
   Tel: 076-008 50 29

  • Sociala Medier

 • Karta Handelsplatser Spot