slogan vi ses i nykoping 2

 • Hem
 • Det här är NYSAM

NYSAM - Berikande för oss Företagsamma!

Mission
Vi inspirerar, utbildar och samordnar medlemmarna och maknadsför dem och Nyköping så det gynnar deras intressen.

Vision
Vi gör Nyköping unikt!

Verksamhetsidé
Vi erbjuder en gemensam dynamisk och gränsöverskridande plattform för Nyköpings alla intressegrupper
 - som är övertygade om att staden har en unik, outnyttjad potential
 - som vill att staden ska utvecklas och blomstra långsiktigt
 - som inser att framgång bygger på prestigelöst aktivt samarbete
 - som gärna betalar för proffessionell hjälp med samordning, tillväxtplaner, åtgärder och aktiviteter

Värdegrund
Vi drivs av att vara en effektiv och kompetent förebild och att agera som en nytänkande lagledare både inom föreningen och externt.

Ledarskapsidé
Vi inspirerar och motiverar medlemmarna att känna delaktighet och att aktivt bidra till föreningens och Nyköpings framgång.

Medlemsidé
Våra medlemmar tar initiativ, levererar idéer, produkter, tjänster och samarbetar så att Nyköping utvecklas till en unik upplevelse som berikar alla företagsamma.

 

 
  • Kontaktpersoner:

   Jannika Ahl
   Verksamhetskoordinator Handelsplats
   E-post: jannika@nysam.se
   Tel: 070-242 71 40

   Kristin Spaarf
   Verksamhetskoordinator Mötesplats
   E-post: kristin@nysam.se
   Tel: 076-008 50 29

  • Sociala Medier

 • Karta Handelsplatser Spot