slogan vi ses i nykoping 2

 • Hem
 • Arbetsområden

Översikt arbetsgrupper - stråk

Översikt

En idé som kom upp tidigt i arbetet i NYSAM med utveckling av stadskärnan var att projektet skulle arbeta med TUSS, modellen som ägs av Sörmlands Sparbank (TUSS = Tusen små steg). En person i den dåvarande styrgruppen hade arbetat med den tidigare i olika sammanhang och föreslog att den skulle lyftas in för att på ett tydligt och enkelt sätt åskådliggöra arbetet inom NYSAM.

Vid projektets start 2009 bildades fyra stråkgrupper, som sedan har förädlats vartefter projektet har löpt på. Inför sammanslagningen av Centrumföreningen och NYSAM 2015 så omorganiserades projeketet och nu arbetar vi i hela 7 stråkgrupper! I dessa stråk arbetar näringslivsrepresentanter, politiker och tjänstemän.

De sju stråken är:

 1. Handel
 2. Besöksnäring
 3. Stadsmiljö
 4. Marknad och event
 5. Kultur
 6. Nyköpingsandan

Mål-lägen

Stråkgrupperna har ett antal möten under året och har gemensamt i respektive stråk tagit fram mål-lägen (s.k. Bra-lägen i TUSS modellen). Dessa mål-lägen kommer inte att vara statiska utan kan också ändras/utvecklas under projekttiden. Det är också viktigt att påpeka att mål-lägen inte alltid ska vara helt nya, utan ska också utgå ifrån det arbete som både näringslivet och kommunen redan gör idag.

 
  • Kontaktpersoner:

   Jannika Ahl
   Verksamhetskoordinator Handelsplats
   E-post: jannika@nysam.se
   Tel: 070-242 71 40

   Kristin Spaarf
   Verksamhetskoordinator Mötesplats
   E-post: kristin@nysam.se
   Tel: 076-008 50 29

  • Sociala Medier

 • Karta Handelsplatser Spot