slogan vi ses i nykoping 2

 • Välkommen till NYSAM

  NYSAM - Nyköping i samverkan

 • Bli inspirerad till shopping

  NYSAM - Nyköping i samverkan

 • Smaka på Nyköping

  NYSAM - Nyköping i samverkan

 • Stadsmiljö i utveckling

  NYSAM - Nyköping i samverkan

 • I händelsernas centrum

  NYSAM - Nyköping i samverkan

Våra samarbetspartners:

 • partner fastighetsagarna
 • partner ica maxi
 • partner klovern
 • partner nykopings kommun
 • partner nykopingshem
 • partner sn
 • partner sormlands sparbank
 • partner vasterport
 • partner teknikservice
 • partner kungshem


Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

JUL I CENTRUM

 

 

PURPLE FLAG

MEDIUM 636247564375113575kvaellsekonomi purple flag

Nu är arbetet med Purple Flag i Nyköping igång!
Efter genomförd Kick-off där vi bjudit in represetanter från olika intressegrupper så har vi nu en nulägesanalys framför oss som skall genomföras, sammanställas och redovisas under första kvartalet. 

Nulägesanalysen kommer uföras utifrån Purple Flags fem fokusområden; Säkerhet, Utbud, Plats, Tillgänglighet och Policy. Fokusområdena beskriver framgångsfaktorer för framgång och styrning av kvällsekonomin. De är framtagana för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek på stadskärna. Inom varje fokusområde finns ett minimikrav som måste uppfyllas för att man ska bli certifierad som Purple Flag stad. Analysen kommer ge oss en klar bild av hur väl vi uppfyller dessa krav.

I grupper kommer vi under tiderna 17-20, 20-23, 23-02 samt 02-05 gå runt på stan och utifrån fokusområdena se hur det ser ut idag. Vad finns, vad saknas. Vi kommer använda oss av färdiga verktyg och bedömningsformulär. Analysen ger oss sedan en grund för det fortsatta arbetet och kommer fungera som ett verktyg för planering av de åtgärder som måste genomföras. Det blir också det dokument vi mäter våra framsteg mot. 

Nästa arbetsmöte blir i slutet av mars där resulatet av analysen skall redovisas och nästa steg i processen skall på börjas. 

 

 • 1
 • 2

 
  • Kontaktpersoner:

   Jannika Ahl
   Verksamhetskoordinator Handelsplats
   E-post: jannika@nysam.se
   Tel: 070-242 71 40

   Kristin Spaarf
   Verksamhetskoordinator Mötesplats
   E-post: kristin@nysam.se
   Tel: 076-008 50 29

  • Sociala Medier

 • Karta Handelsplatser Spot