slogan vi ses i nykoping 2

 • Välkommen till NYSAM

  NYSAM - Nyköping i samverkan

 • Bli inspirerad till shopping

  NYSAM - Nyköping i samverkan

 • Smaka på Nyköping

  NYSAM - Nyköping i samverkan

 • Stadsmiljö i utveckling

  NYSAM - Nyköping i samverkan

 • I händelsernas centrum

  NYSAM - Nyköping i samverkan

Våra samarbetspartners:

 • partner fastighetsagarna
 • partner ica maxi
 • partner klovern
 • partner nykopings kommun
 • partner nykopingshem
 • partner sn
 • partner sormlands sparbank
 • partner vasterport
 • partner teknikservice
 • partner kungshem


Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

PURPLE FLAG

MEDIUM 636247564375113575kvaellsekonomi purple flag

Nu är arbetet med Purple Flag i Nyköping igång!
Efter genomförd Kick-off där vi bjudit in represetanter från olika intressegrupper så har vi nu en nulägesanalys framför oss som skall genomföras, sammanställas och redovisas under första kvartalet. 

Nulägesanalysen kommer uföras utifrån Purple Flags fem fokusområden; Säkerhet, Utbud, Plats, Tillgänglighet och Policy. Fokusområdena beskriver framgångsfaktorer för framgång och styrning av kvällsekonomin. De är framtagana för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek på stadskärna. Inom varje fokusområde finns ett minimikrav som måste uppfyllas för att man ska bli certifierad som Purple Flag stad. Analysen kommer ge oss en klar bild av hur väl vi uppfyller dessa krav.

I grupper kommer vi under tiderna 17-20, 20-23, 23-02 samt 02-05 gå runt på stan och utifrån fokusområdena se hur det ser ut idag. Vad finns, vad saknas. Vi kommer använda oss av färdiga verktyg och bedömningsformulär. Analysen ger oss sedan en grund för det fortsatta arbetet och kommer fungera som ett verktyg för planering av de åtgärder som måste genomföras. Det blir också det dokument vi mäter våra framsteg mot. 

Nästa arbetsmöte blir i slutet av mars där resulatet av analysen skall redovisas och nästa steg i processen skall på börjas. 

Ulf Westman
Projetledare Purple Flag - Nyköping
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

PURPLE FLAG

Arbetet fortsätter...

Vi hade en inspirerande och givande dag när representanter från årets Purple Flag- städer samlades i Nyköping. Dagen leddes av Inger Alfredsson från Sv Stadskärnor, tillsammans med Björn Mortensen från 2016 års Purple Flag-stad Kalmar.

De städer som, utöver Nyköping, gör det här arbetet är Falkenberg, Ludvika och Göteborg. De var på plats och berättade om var i processen de befinner sig just nu. Spännande är att vi alla har valt att använda verktygen i processen på lite olika sätt. Men ändå så att det leder till de resultat vi vill nå i slutänden.

Utmaningarna vi står inför i Nyköping, Ludvika och Falkenberg är i stort desamma säkerhet, otrygghet, belysning, öppettider, säsong, brist på aktiviteter och annat utbud mm. Vi är också i ungefär samma fas, med nulägesanalysarbetet, i de tre städerna. De tre stadsdelar Göteborg har valt att arbeta med har ett helt annan problematik med otrygga områden på grund av att det inte finns boende och/eller kvällsöppan verksamheter i områdena. 

Det blev tid till lite coachning från Inger och Björn också, vilket satt fingret på en del saker som vi har kvar att ordna med.

Efter en kort promenad i vårt eget Purple Flag område (storgatan - park till park) avslutades dagen. Nästa gemensamma träff blir den 17-18 april i Västerås. Då är det fokus på utbildning i intern och extern utvärdering. 

Vill du veta mer eller vara med i arbetet kontakat oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

27624791 1957337511149723 8941498553694759760 o

 

 TRÄFFA OSS PÅ BOMÄSSAN DEN 17-18/3

 
  • Kontaktperson

   Jannika Ahl
   Verksamhetskoordinator
   E-post: jannika@nysam.se
   Tel: 070-242 71 40

   Harriet Nilsson
   Verksamhetsstrateg
   E-post: harriet@nysam.se
   Tel: 070-10 90 525

  • Sociala Medier

 • Karta Handelsplatser Spot